Home Page Image Adwokatura Zakopane

Adwokat Krzysztof Jakubiak

Adw. Krzysztof Jakubiak – w 2004 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie broniąc pracy magisterskiej z zakresu postępowania cywilnego pt. „Skutki orzeczeń sądowych”. Następnie odbywał aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, zakończoną w 2008 r. zdanym egzaminem sędziowskim. Przez ponad 13 lat asystent sędziego w wydziałach karnym i cywilnym. Przeszedł szereg szkoleń specjalistycznych. Brał także udział w konferencjach organizowanych dla sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. Od 1.01.2019 r. członek Izby Adwokackiej w Krakowie.