Home Page Image Adwokatura Zakopane

Adwokat Katarzyna Talaga

Adw. Katarzyna Talaga – w 2005 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa spadkowego pt. „Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe”. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 2006 r. pracowała w strukturach wymiaru sprawiedliwości na stanowisku asystenta sędziego. W trakcie ponad 12 letniej pracy na tym stanowisku współpracowała z sędziami orzekającymi w wydziałach karnym, karnym wykonawczym, cywilnym, a także wieczystoksięgowym. Przeszła szereg szkoleń specjalistycznych oraz brała udział w konferencjach organizowanych dla sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. W 2014 r. zdała egzamin adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną
z siedzibą w Krakowie. Od 1.01.2019 r. członek Izby Adwokackiej w Krakowie.